14 Tem 2016

Hüseyin Akif Terzioğlu Aile Kabristanlığı ve Beraberindeki Mescit Hakkında

0 Yorum

KAMUOYUNA DUYURULUR

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi alanı içindeki Sarısaltuk Mezarlığı sınırlarında bulunan Hüseyin Akif Terzioğlu Aile Kabristanlığı ve beraberindeki mescit ile ilgili gerekli basit onarım işlerinin vakfımızca yapılabilmesi için, söz konusu alan Üniversitenin sınırları içerisinde kaldığından, 25/05/2016 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne yazı yazılarak mülk sahibi olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nce gerekli başvurunun ilgili kuruma yapılması talep edilmiştir.

Söz konusu alan Çanakkale Belediyesi mücavir alan sınırları içinde olması hasebiyle, üniversitenin muvafakati ile onarım için gerekli iznin verilmesi hususunda 20/06/2016 tarihinde Çanakkale Belediyesi’ne başvuru yapılmış, Çanakkale Belediyesi ile yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu alanın Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün sorumluluğu kapsamında olduğu, gerekli basit onarım işlerinin ilgili Müdürlüğün izniyle yapılabileceği kanaatine varılmış ve Vakfımızca 01/07/2016 tarihinde Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat edilmiştir.

Hüseyin Akif Terzioğlu Aile Kabristanlığı ve beraberindeki mescidin bulunduğu alanın çevre temizliği rutin olarak Vakfımız tarafından yapılmakla birlikte, bakım ve onarım çalışmaları Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kurul kararından sonra tamamlanabilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adil KARATAŞ
Yönetim Kurulu Başkanı

[yukarı]
Yazar Hakkında


Cevap Yaz