Öğrencilerimizin Dikkatine!

2015-2016 eğitim-öğretim dönemi için hali hazırda vakfımızdan burs almakta olan tüm öğrencilerimizin burs başvuruları 01 Eylül 2015 – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında vakıf büromuzda gerçekleştirilecek olup, öğrencilerimiz Vakıf Burs Şartnamesine göre başvuru için gerekli belgelerini süresi içinde vakıf öğrenci işleri sorumlusuna, yarım kapak dosya ile birlikte eksiksiz olarak teslim etmek zorundadır.

Burs başvuru süresi içinde gerekli belgeleri teslim etmeyen veya belge eksiği olan öğrencilerin burs başvuruları, 2015-2016 eğitim öğretim döneminde değerlendirmeye alınmayacaktır.

    HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU
ŞEVKAT YUVASI VAKFI
ÖĞRENCİ İŞLERİ

 

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 HALİ HAZIRDA BURS ALMAKTA OLAN TÜM ÖĞRENCİLER İÇİN

OKULU BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAK
Hali hazırda vakıftan burs almakta olan tüm öğrenciler için
  • Öğrenci Belgesi,
  • Transkript veya Karne (Başarı durumunu gösterir belge)
  • Aile Gelir Belgesi (Maaş Bordrosu, Maaş Yazısı, Çiftçilik Belgesi vs.)