Öğrencilerimizin Dikkatine!

2021-2022 eğitim öğretim dönemi için burs başvuruları başlamış olup, 01 Kasım 2021 tarihine kadar www.terziogluvakfi.org.tr internet adresimizden online olarak veya Vakıf büromuzdan gerçekleştirilecektir. Hali hazırda Vakfımızdan burs almakta olan tüm öğrencilerimiz ile Vakıf Burs Şartnamemize göre Vakfımıza yeni burs başvurusunda bulunacak öğrenciler aşağıda listelenen başvuru için gerekli belgeleri süresi içinde temin ederek burs başvurusunu gerçekleştirecektir.

Burs başvuru süresi içinde gerekli belgeleri temin etmeyen veya belge eksiği olan öğrencilerin eksik burs başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI VAKFI BURS BAŞVURUSU İÇİN ÖNCEDEN TEMİN EDİLMESİ GEREKEN BELGELER:

1) Fotoğraf

2) Üniversiteyi yeni kazananlar için ÖSYM Kazandı Belgesi

3) Öğrenci Belgesi (Üniversite öğrencileri için E-Devletten alınabilir.)

4) Onaylı Karne veya Transkript

5) Okuyan kardeşi varsa, kardeşinin/kardeşlerinin öğrenci belgesi

6) Kurum Araştırma Formu (BURAYA tıklayarak indirebilirsiniz.)

7) Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınabilir.)

8) İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir.)

9) Aile Gelir Durumunu Gösterir Belge (Maaş Bordrosu, Çiftçilik Belgesi, SGK Hizmet Dökümü vs)

(Memurlar için E-Devletten alınabilir.)

10) Üniversite öğrencileri için Adli Sicil Kaydı (E-Devletten alınabilir.)

11) Öğrencinin; anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin etmesi gereken belgeler:

a. Esnaflardan Vergi Dairesi Müdürlüğü kayıtlarında (Vergi, 2022S.K.,Nafaka Vs) mükellefi olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi,

b. SGK Hizmet Döküm Belgesi (herhangi bir işte çalışmayan veya çiftçi olan aileler için anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi),

c. Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarında herhangi bir gayrimenkul kaydı olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi, (belgelenemiyorsa, e-devlet ekran görüntüsünün alınması),

d. Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğünün kayıtlarında herhangi bir gayrimenkul ve destekleme kaydı olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi,

e. Trafik İl/İlçe Tescil Müdürlüğünün kayıtlarında herhangi bir araç kaydı olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi, (belgelenemiyorsa, e-devlet ekran görüntüsünün alınması),

f. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün kayıtlarında sosyal yardımlardan yararlanmasına ilişkin bir kaydı olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi,

NOT:* 2021-2022 Eğitim Öğretim döneminde Vakfımızdan burs alan tüm öğrenciler yarıyıl tatilinde başarı durumunu gösterir belgeyi Vakfımıza teslim etmek zorundadır.

** Aslen Çanakkaleli olmayıp 10 yıldır Çanakkale’de ikamet eden kişiler, Vakfımıza burs başvurusunda bulunabilmeleri için 10 yıldır Çanakkale’de ikamet ettiğini ispatlamak zorundadır. (Örn. 10 yıl öncesine ait karne vs)