Öğrencilerimizin Dikkatine!

2020-2021 eğitim öğretim dönemi için burs başvuruları 01 Eylül 2020 – 16 Ekim 2020 tarihleri arasında vakıf büromuzda gerçekleştirilecek olup, hali hazırda vakfımızdan burs almakta olan tüm öğrencilerimiz ile Vakıf Burs Şartnamesine göre vakfımıza yeni burs başvurusunda bulunacak öğrenciler aşağıda listelenen başvuru için gerekli belgeleri süresi içinde vakıf öğrenci işleri sorumlusuna, yarım kapak dosya ile birlikte listedeki sıraya göre eksiksiz olarak elden teslim etmelidir.

Burs başvuru süresi içinde gerekli belgeleri teslim etmeyen veya belge eksiği olan öğrencilerin burs başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

HÜSEYİN AKİF TERZİOĞLU ŞEVKAT YUVASI VAKFI

BURS BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

1)      Fotoğraf (2 Adet)

2)      Burs Başvuru Dilekçesi (Tıklayarak İndirebilirsiniz)

3)      Öğrenci Belgesi (Üniversite öğrencileri için E-Devletten alınabilir.)

4)      Karne veya Transkript (Islak İmzalı) yada ÖSYM Kazandı Belgesi (Yeni Kazananlar İçin)

5)      Okuyan Kardeşi Varsa, Kardeşinin Öğrenci Belgesi

6)      ARAŞTIRMA FORMU (Tıklayarak İndirebilirsiniz)

7)      Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği (E-Devletten alınabilir.)

8)      İkametgah Belgesi (E-Devletten alınabilir.)

9)      Aile Gelir Durumunu Gösterir Belge (Maaş Bordrosu, Çiftçilik Belgesi Vs) (Memurlar için E-Devletten alınabilir.)

10)  Sabıka Kaydı (Üniversite öğrencileri için)

11) Öğrencinin; anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin etmesi gereken belgeler:

a) Vergi Dairesi Müdürlüğünün kayıtlarında (Vergi, 2022S.K., Nafaka vs.) vergi mükellefi olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi,
b) SGK Müdürlüğünün kayıtlarında kaydı olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi,
c) Tapu Sicil Müdürlüğünün kayıtlarında herhangi bir gayrimenkul kaydı olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi, (belgelenemiyorsa, e-devlet ekran görüntüsünün alınması),
d) Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüğünün kayıtlarında herhangi bir gayrimenkul ve destekleme kaydı olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi,
e) Trafik İl/İlçe Tescil Müdürlüğünün kayıtlarında herhangi bir araç kaydı olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi, (belgelenemiyorsa, e-devlet ekran görüntüsünün alınması),
f) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün kayıtlarında sosyal yardımlardan yararlanmasına ilişkin bir kaydı olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi,
g) Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğünün kayıtlarında iş başvuru kaydı olup olmadığının, anne, baba ve kendisi adına E-Devletten temin ederek belgelenmesi,

* 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminde vakfımızdan burs alan tüm öğrenciler yarıyıl tatilinde başarı durumunu gösterir belgeyi vakıf öğrenci işleri sorumlusuna elden teslim etmek zorundadır.

** Aslen Çanakkaleli olmayıp 10 yıldır Çanakkale’de ikamet eden kişiler, vakfın burs başvurusunda bulunabilmeleri için 10 yıldır Çanakkale’de ikamet ettiğini ispatlamak zorundadır. (Örn. 10 yıl öncesine ait karne vs)